Regióny Nitra

Rekonštrukciou škôlky v Štúrove ulici sa zvýšila kapacita škôlky. Otvorili aj novú telocvičňu

Zdroj: Mesto Štúrovo

ŠTÚROVO – Mesto Štúrovo ukončilo obnovu budovy Materskej školy na Bartókovej ulici. V rámci rekonštrukcia bola škôlka rozšírená o novú triedu a telocvičňu. Okrem vytvorenia nových priestorov boli presklené existujúce lodžie, zateplené všetky pavilóny vrátane striech a vymenené staré výplne otvorov. V budove bola inštalovaná schodisková plošina pre imobilné osoby tak, aby novovybudované priestory mohli využívať aj hendikepované deti.

 

 „V meste máme štyri dobre vybavené predškolské inštitúcie zriadené mestom a jednu škôlku zriadenú rímskokatolíckou cirkvou. Naším cieľom je vytvoriť kvalitné a atraktívne prostredie pre deti v predprimárnom vzdelávaní a dosiahnuť, aby vzdelávanie a predškolská výchova boli dostupné všetkým štúrovským deťom a ďalším záujemcom z okolia,“ povedal primátor Štúrova Eugen Szabó.

Rekonštrukcia materskej školy bola realizovaná v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorý spravuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Celkové investičné náklady dosiahli takmer 756 000 eur, z toho výška dotácie predstavovala 420 000 eur. Rozdiel vo výške 336 000 eur dofinancovala radnica z vlastných zdrojov. Materská škola na Bartókovej ulici je najväčším predškolským zariadením v Štúrove, funguje od roku 1981. V súčasnosti prevádzkuje šesť tried, z čoho sú tri slovenské a tri maďarské. Materskú školu v tomto školskom roku navštevuje 130 detí. Nadstavbou budovy vzrástla kapacita materskej školy o jednu triedu, čím sa zvýši dostupnosť predprimárneho vzdelávania pre deti od troch rokov veku, uviedla riaditeľka škôlky Renáta Filakovská.

Galéria
Zdroj: Mesto Štúrovo
Zdroj: Mesto Štúrovo
Zdroj: Mesto Štúrovo
Zdroj: Mesto Štúrovo
navigate_before
navigate_next