materská škola, škôlka, štúrovo, obnova, telocvičňa

Zdroj: Mesto Štúrovo