Regióny Nitra Zlaté Moravce

Zlaté Moravce si vezmú úvery 4,8 milióna eur na financovanie investícií

Zdroj: pixabay.com

ZLATÉ MORAVCE – Mesto Zlaté Moravce si vezme úvery v celkovej výške takmer 4,8 milióna eur na financovanie investícií mesta. Návrhy na prijatie preklenovacieho a investičného úveru schválili mestskí poslanci.

 

Podľa zástupcov mesta sa budú z úverov financovať projekty, ktoré sú z veľkej časti hradené z rôznych nenávratných dotácií. „Je tu však potrebná finančná spoluúčasť mesta, väčšinou vo výške minimálne piatich percent z celkových oprávnených nákladov projektov. A práve na takéto dofinancovanie budú použité obidva úvery,“ zdôvodnil prijatie úverov primátor Dušan Husár.

Preklenovací úver vo výške 4 073 330 eur použije samospráva na predfinancovanie nenávratných finančných prostriedkov z európskych fondov na základe schválených investičných aktivít mesta a už schválených projektov. Investičný úver v objeme 720-tisíc eur poslúži na financovanie investičných akcií mesta schválených mestským zastupiteľstvom a na spolufinancovanie projektov z fondov Európskej únie a dotácií zo štátneho rozpočtu.

Úvery plánuje radnica využiť na zlepšenie bývania v meste Zlaté Moravce, výstavbu infraštruktúry pre nemotorovú dopravu v Zlatých Moravciach, na podpora prístupu k pitnej vode v Zlatých Moravciach alebo rozšírenie kapacít a prístavbu jedálne Materskej školy Kalinčiakova.