Regióny Nitra Šaľa

V meste Šaľa sa vlani podarilo vyseparovať necelú polovicu odpadu

Ilustračná foto. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

ŠAĽA – Jeden obyvateľ Šale vyprodukoval vlani v priemere 315,5 kilogramu odpadu. Podľa údajov z radnice sa v meste vytvorilo v roku 2020 celkovo 12 510 ton odpadov, čo je v porovnaní s rokom 2019 o 548 ton menej.

 

Úroveň vytriedenia odpadu dosiahla v minulom roku mieru 44,76 percenta, čo znamená, že na skládku bolo vyvezených 6678 ton nevytriedeného odpadu. Miera separovania sa tak v porovnaní s rokom 2019 zlepšila o 3,36 percenta. „Prostredníctvom výkupní sa najviac vyzbierali rôzne druhy kovov, celkovo ich bolo 1278 ton. Okrem toho sa vyseparovalo 331 ton plastov a 246 ton skla,“ uviedla hovorkyňa mesta Dajana Hanesová. Množstvo vytriedeného papiera sa oproti roku 2019 znížilo o 37 ton na celkové množstvo 463 ton. Jedným z dôvodov boli aj zatvorené školy, v ktorých sa tak nemohol zber realizovať. Pandémia ochorenia COVID-19 spôsobila problémy aj so zberom šatstva. „Náš zmluvný partner, ktorý kontajnery na šatstvo vyprázdňuje, mal problém s ďalším nakladaním s týmto šatstvom a v lete ukončil zmluvu s mestom. Od septembra 2020 má mesto na zber šatstva a textilu nového dodávateľa. Celkom sa za rok 2020 pozbieralo takmer 20 ton tohto odpadu,“ vysvetlila Hanesová.

Koncom minulého roku sa mesto začalo pripravovať aj na zber kuchynského odpadu. „Výsledky analýzy ukázali, že takmer 40 percent obsahu čiernych nádob je možné vytriediť ako kuchynský odpad. Je to cesta, ako znižovať zaťažovanie skládok a znižovať objem odpadu, ktorý sa už nedá nijakým spôsobom zhodnotiť,“ skonštatovala Hanesová. Podľa jej slov z analýzy tiež vyplynulo, že mesto má ešte veľké rezervy v separovaní. Dalo by sa vytriediť podstatne viac plastov, kovových obalov od nápojov a potravín i papiera. „Takisto by bolo potrebné viac prihliadať na úsilie triediacich obyvateľov a neznečisťovať už vyseparovaný obsah kontajnerov. Znečistený separát sa totiž musí vyviesť na skládku ako zmesový komunálny odpad. A v neposlednom rade je potrebné eliminovať vykladanie veľkorozmerného odpadu ku kontajnerom. Za zber a likvidáciu takto vyloženého odpadu zaplatíme dvakrát viac, ako keby bol dovezený na zberný dvor,“ dodala Hanesová.