Dobre vedieť Regióny Nitra

V Leviciach začnú odstraňovať nepojazdné vozidlá

Mesto začne odstraňovať nepojazdné autá. ZDROJ: FB/Mesto Levice

LEVICE – Mesto Levice upozorňuje majiteľov nepojazdných motorových vozidiel, dlhodobo odstavených na priestranstvách vo vlastníctve alebo správe mesta, aby ich z týchto priestranstiev odstránili. Radnica uzatvorila zmluvu na odstraňovanie vozidiel na určené parkovisko mimo mesta s oprávneným prevádzkovateľom, upozornil magistrát.

 

Pred odtiahnutím motorového vozidla bude jeho vlastníkovi zaslaná písomná výzva na odstránenie motorového vozidlo. V prípade, že vlastník nebude reagovať na výzvu, po splnení všetkých zákonných postupov bude mesto oprávnené dať pokyn na odstránenie vozidla premiestnením na určené parkovisko.

Mesto je v zmysle zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinné odstrániť a následne umiestniť vozidlo na určené parkovisko, ak si jeho majiteľ nesplnil povinnosť vyplývajúcu zo zákona, ak vozidlo poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad mesta alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny.

Prevádzkovateľ v súčinnosti s Mestskou políciou v Leviciach vyhotoví o odstránení motorového vozidla protokol a príslušnú fotodokumentáciu. Vozidlo zo záchytného parkoviska si bude môcť majiteľ vyzdvihnúť po predložení dokladu o úhrade nákladov spojených s odstránením motorového vozidla levickému mestskému úradu.