Regióny Nitra

V budove bývalej žandárskej stanice vznikol denný stacionár

Vo Veľkých Ripňanoch vznikol nový denný stacionár. ZDROJ: obec Veľké Ripňany

VEĽKÉ RIPŇANY – Obec Veľké Ripňany v okrese Topoľčany vybudovala nový denný stacionár Stará pošta. Od začiatku tohto týždňa poskytuje zariadenie ambulantnú formu starostlivosti o seniorov a osoby odkázané na pomoc počas pracovných dní v čase od 7.30 do 16.30 h. Kapacita zariadenia je 15 osôb, informovala samospráva.

 

Zariadenie pre seniorov vzniklo rekonštrukciou bývalej budovy žandárskej stanice postavenej v roku 1896. Celkové náklady na rekonštrukciu a vybavenie stacionáru dosiahli 395 327 eur, z toho 60 000 eur tvoria náklady na vnútorné vybavenie zariadenia. Obec získala na jeho vybudovanie nenávratný finančný príspevok vo výške 353 714 eur z prostriedkov Európskej únie.

Z vlastného rozpočtu okrem povinného spolufinancovania vo výške päť percent z oprávnených nákladov samospráva vybudovala dažďovú kanalizáciu, parkovisko, vrátane priľahlých chodníkov a úpravu klenbovej pivnice v budove.