Regióny Nitra

Uplynulý rok v hurbanovskej hvezdárni bol výrazne poznačený pandémiou

Ilustračná fotografia, Zdroj: TASR / Ladislav Vallach

HURBANOVO – Rok 2020 v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove bol výrazne poznačený mimoriadnou situáciou, ktorá nastala šírením pandémie nového koronavírusu. Napriek mnohým obmedzeniam, ktoré vyplývali z opatrení, bola ústredná hvezdáreň schopná zrealizovať takmer všetky plánované úlohy z tohto obdobia, zhodnotil uplynulý rok generálny riaditeľ hvezdárne Marián Vidovenec.

 

Obmedzenia sa najviac dotkli návštevnosti, ktorá klesla oproti predošlému roku o 50 percent. Pokles návštevnosti bol zaznamenaný hlavne v prípade hromadných exkurzií, ktoré medziročne klesli na desatinu. Tento pokles sa odrazil aj na úrovni finančných príjmov z hlavnej činnosti, ktoré poklesli zhruba o 30 percent oproti roku 2019. „Potešujúci bol fakt, že v období uvoľnenia opatrení v letných mesiacoch stúpla návštevnosť oproti predchádzajúcemu roku o desať percent. Táto skutočnosť ukazuje, že o programovú ponuku hvezdárni je nepretržitý záujem,“ skonštatoval riaditeľ. Obdobie, keď boli obmedzené vstupy pre návštevníkov, využila hvezdáreň na opravu techniky, údržbu vnútorných priestorov hvezdárne a úpravu stálej muzeálnej expozície.

Mimoriadne opatrenia sa vedecko-výskumnej a pozorovateľskej činnosti dotkli minimálne. „V tejto oblasti boli splnené všetky úlohy, a to hlavne v oblasti pozorovania slnečnej chromosféry a zakresľovania Slnka, pozorovania a zaznamenávania slnečných spektier na horizontálnom slnečnom spektrografe, rádiového pozorovania meteorov, realizácie pozorovateľských programov v oblasti nočnej astronómie, publikovania príspevkov, odborných a vedeckých článkov,“ zhodnotil uplynulý rok Vidovenec.

Slovenská ústredná hvezdáreň mala na rok 2020 schválený zo štátneho rozpočtu príspevok na činnosť vo výške 666 262 eur, ktorý sa v priebehu roka upravoval na základe zmeny záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu. Celkové pridelené finančné prostriedky, ktoré v minulom roku organizácia čerpala, dosiahli 689 935 eur. Celkové výnosy hvezdárne predstavovali 787 805 eur, výška celkových nákladov bola 770 785 eur. Hvezdáreň dosiahla za uplynulý rok kladný hospodársky výsledok vo výške 17 020 eur.