Regióny Nitra Topoľčany

Topoľčany čaká obnova rozvodov centrálneho zásobovania tepla za milióny eur

Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Mesto Topoľčany čaká rekonštrukcia rozvodov tepla, ako aj výstavba nových prepojov v rámci sústavy centrálneho zásobovania teplom. Ako ďalej vyplýva zo zámeru predloženého na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), celkovo sa zrekonštruujú asi dva kilometre potrubí a vybudujú takmer tri kilometre nových. Začiatok prác je naplánovaný na máj budúceho roka, ukončenie na október tohto istého roka. Orientačné náklady na rekonštrukciu sú podľa zverejnených údajov vyčíslené na 2,6 mil. eur a odhadované náklady na vybudovanie nových prepojov na 1,5 mil. eur.

 

Ako pre agentúru SITA spresnila primátorka mesta Topoľčany Alexandra Gieciová, na rekonštrukciu rozvodov centrálneho zásobovania tepla v meste bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Mesto však nemohlo byť podľa podmienok výzvy prijímateľom projektu, žiadosť preto predložila spoločnosť prevádzkujúca rozvody tepla. “Nemáme informácie o tom, či už boli žiadosti vyhodnotené,” dodala. Spoločnosť však podľa jej slov predpokladá aj druhú etapu rekonštrukcie financovanú z vlastných zdrojov.

Rekonštrukcia sa bude týkať tých úsekov, ktoré sú ešte nepredizolované, teda vedené v pôvodných podzemných betónových kanáloch, respektíve kolektoroch. V prevažnej miere sú tieto potrubia na pokraji životnosti a vykazujú značnú nehospodárnosť. Súčasťou projektu bude aj rekonštrukcia rozvodov tepla, čerpadiel a úpravne vody centrálneho zdroja tepla, Teplárne TOMA. Celkovo by mala rekonštrukcia zefektívniť výrobu tepla pre vykurovanie a prípravu teplej vody a ich distribúciu. Výstavba nových prepojov je súčasťou optimalizácie súčasnej sústavy centrálneho zásobovania teplom v Topoľčanoch a kapacitne je navrhnutá tak, aby vďaka nej bolo možné pokryť budúci dopyt po teple na dotknutom území.