Regióny Nitra

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre získala z eurofondov za dva roky 10,6 mil. eur

Ilustračné foto Zdroj: TASR

NITRA – Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre získala v rokoch 2021 až 2023 zo štrukturálnych fondov EÚ finančné prostriedky určené na rozvoj infraštruktúry na sedem projektov. Celkové oprávnené kapitálové výdavky na tieto projekty dosiahli sumu 10,6 milióna eur, informovala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová.

Financie z eurofondov využila SPU na vybudovanie zelenej infraštruktúry a úpravu zelených plôch univerzitného areálu, dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, na vybudovanie kreatívneho aj environmentálneho centra, rekonštrukciu študentského domova, ale aj na energetický audit SPU.

V rámci dvoch projektov zameraných na rekultiváciu a revitalizáciu zelených plôch bolo v areáli univerzity obnovených zhruba 29-tisíc štvorcových metrov. Asfaltové chodníky boli nahradené dlažbou s bezbariérovým a protišmykovým povrchom, pribudlo nové parkové osvetlenie, inovovaný bol parkový mobiliár. Zelené plochy boli zakladané s dôrazom na udržateľný rozvoj, so zameraním na podporu biodiverzity, zlepšenie environmentálnych aspektov, adaptačné opatrenia na zníženie dosahov zmeny klímy v urbanizovanom prostredí a usmerňovanie zrážkovej vody.

Zrekonštruoval sa Študentský domov Antona Bernoláka

V minulom roku bola dokončená rekonštrukcia Študentského domova Antona Bernoláka za 2,6 milióna eur. Jej hlavným cieľom bolo zníženie energetickej náročnosti objektov. Celkovo bolo zrealizovaných šesť opatrení na zníženie spotreby energie v budove, ktorých výsledkom je okrem iného využívanie obnoviteľných zdrojov energie na výrobu elektriny, energie a tepla. Opatrenia prinesú predpokladanú úsporu energie na vykurovanie o 56 percent, na prípravu teplej vody o 16 percent, na osvetlenie o 60 percent a pokles celkovej potreby energie o 48 percent.

Novovybudované Environmentálne centrum Klíma-Krajina-Informácie SPU je určené na vzdelávanie a osvetu v oblasti klimatických zmien a extrémov počasia. Hlavnou témou envirocentra je adaptácia na zmenu klímy, ktorá spôsobuje extrémy počasia – suchá a povodne. Do projektu je zapojená aj Botanická záhrada SPU, ktorá vybudovala vo svojom areáli náučný chodník s 24 modulmi výsadieb.
Náučný chodník prezentuje verejnosti inovatívne prístupy projektovania a údržby bylinných spoločenstiev s ohľadom na klimatickú zmenu.

V rámci dopytovo-orientovaného výskumu pre udržateľné a inovatívne potraviny bol vybudovaný prvý Potravinový inkubátor na Slovensku. Slúžiť bude nielen na výrobu potravín, ale aj ako vývojové a školiace pracovisko pre študentov, mladých začínajúcich podnikateľov a startup. Doteraz bola pripravená kolekcia 27 reprezentačných výrobkov.