Regióny Nitra

Revitalizácia hradného parku by sa mohla začať koncom roka

ZDROJ: TASR

LEVICE – Mesto Levice pripravuje revitalizáciu hradného parku. Jeho obnova je súčasťou spoločného cezhraničného projektu s maďarským partnerským mestom Érd. Výška schváleného príspevku je 1.051.923 eur. Aktuálne pokračujú prípravné rokovania k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov, informovala radnica.

V ďalšom kroku bude vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa diela. Ak sa počas procesu nevyskytnú nepredvídané komplikácie, je reálne, že práce sa začnú koncom tohto roka, v závislosti od poveternostných podmienok. Revitalizácia parku je odhadovaná na 12 mesiacov, jej ukončenie samospráva predpokladá začiatkom roka 2026.

Súčasťou revitalizácie hradného parku bude rekonštrukcia chodníkov a historických múrov na východnej strane parku vrátane oplotenia. Obnovené bude jazierko s lávkou pre peších, doplní sa verejné osvetlenie, vznikne pódium. Súčasťou projektu je aj revitalizácia zelene, sadové úpravy, odstránenie nežiaducich drevín a výsadba nových.