Regióny Nitra

Rekonštrukcia teplovodov si vyžiada výrub stromov na nitrianskom sídlisku Klokočina

Ilustračná fotografia, Zdroj: zoznam.sk / Ján Zemiar

NITRA – Rekonštrukcia teplovodov na najväčšom nitrianskom sídlisku Klokočina si vyžiada výrub mestskej zelene. K likvidácii drevín dôjde v jarných mesiacoch, po skončení sa vykurovacieho obdobia.

 

Projekt náhrady jestvujúcich kotolní za centrálny zdroj tepla realizuje Nitrianska teplárenská spoločnosť. „Táto stavba si vyžiada výrub 17 stromov, ktoré rástli na Novomeského, Škultétyho, Jedlíkovej, Petzwalovej a Baničovej ulici. Výruby sú plánované do konca marca 2021,“ uviedol odbor životného prostredia na mestskom úrade. Mesto za povolený výrub dostane ako kompenzáciu finančnú náhradu vo výške spoločenskej hodnoty odstránených drevín. „Tieto prostriedky budú použité na prinavrátenie stromov do dotknutých lokalít,“ informovala radnica.