Regióny Nitra Zlaté Moravce

Radnica v Zlatých Moravciach chce rekonštrukciou rozšíriť kapacitu materskej školy

Zdroj: TASR / František Iván

ZLATÉ MORAVCE – Mesto Zlaté Moravce získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 710 997 eur z Ministerstva vnútra SR z operačného programu Ľudské zdroje. Financie chce použiť na rozšírenie kapacity Materskej školy Kalinčiakova a prístavbu jedálne. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 748 418 eur, informovala samospráva. Rozdiel doplatí mesto v rámci povinného spolufinancovania.

 

Predmetom projektu sú stavebné práce, ktorých výsledkom by malo byť zlepšenie tepelno-izolačných vlastností konštrukcií a materiálno-technického vybavenia. „V rámci projektu plánujeme uskutočniť výmenu otvorových konštrukcií, obnovu obvodového plášťa, opravu a výmenu strešného plášťa vrátane strešnej krytiny a povrchu plochých striech. Zároveň plánujeme zrealizovať prekrytie prechodu medzi jednotlivými pavilónmi a rekonštrukciu zdravotechniky, sociálnych zariadení. V rámci materiálno-technického vybavenia zakúpime vybavenie kuchyne, tried nábytkom a pomôckami,“ uviedla radnica.

Materská škola bude môcť po rekonštrukcii zvýšiť svoju kapacitu a získať novú jedáleň. Presný termín realizácie projektu zatiaľ nie je stanovený. V súčasnosti mesto plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na vykonanie stavebných prác.