Regióny Nitra Topoľčany

Pozitívna správa pre obyvateľov Topoľčian. Ceny za komunálny odpad sa v novom roku zvyšovať nebudú

TOPOLČANY – Výška poplatkov za komunálny odpad sa pre obyvateľov Topoľčian v budúcom roku nezvýši. Sadzba za osobu a kalendárny deň je stanovená vo výške 0,1096 eura za osobu a kalendárny deň, čo predstavuje sumu 40,004 eura na osobu ročne. V tomto roku bola schválená sadzba za osobu a rok 39,967 eura. Rozhodli o tom poslanci Mestského zastupiteľstva v Topoľčanoch.

 

Od nového roka sa zvýši sadzba za drobné stavebné odpady z tohtoročnej sumy 0,0584 eura za kilogram na 0,07094 eura za kilogram v budúcom roku. Pri sadzbe poplatku na občana za rok 2023 vychádzala samospráva zo skutočných a následne očakávaných nákladov mesta Topoľčany na zber, zvoz a zneškodňovanie komunálnych odpadov. Náklady zahŕňajú aj prevádzku kompostárne a zberného dvora, čistenie mesta, jarný a jesenný zber odpadov či odpratávanie čiernych skládok. Reálne náklady na komunálny odpad na občana a rok odhaduje radnica na 46,7592 eura.

Rozdiel medzi reálnymi nákladmi a schválenou sadzbou predstavuje 6,7552 eura. Príjem od občanov pri schválenom poplatku by mal dosiahnuť 989.259 eur, náklady mesta by mali dosiahnuť 1.156.309 eur. Predpokladaný doplatok mesta tak predstavuje sumu 167.050 eur. V tomto roku sú reálne náklady na komunálny odpad na občana vyčíslené na 43,5662 eura. Pri schválenej sadzbe poplatkov tvorí rozdiel 3,59 eura za osobu a kalendárny deň. Očakávaný doplatok mesta predstavuje sumu 90.671 eur.