Regióny Nitra

Obyvatelia Štúrova zaplatia za odpad o 10 eur viac oproti vlaňajšku

Zdroj: TASR / Diana Semanová

ŠTÚROVO – Obyvatelia mesta Štúrovo zaplatia v tomto roku poplatok za odpad vo výške 35 eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to nárast o desať eur na obyvateľa. „Ceny v odpadovom hospodárstve oproti vlaňajším rokom vzrástli, preto muselo mesto pristúpiť k zvýšeniu poplatkov za odvoz odpadkov. Ani táto suma však v plnej miere nepokrýva zvýšené náklady, rozdiel bude musieť doplatiť mesto,“ uviedol primátor Eugen Szabó.

 

V januári tohto roka podpísalo mesto zmluvu s víťazom verejného obstarávania na uloženie a zneškodnenie odpadu Štúrova. Zmluva platí rok, na základe nej bude vyvážať odpad na skládku do Iže. Kritériom výberu podľa primátora okrem primeranej ceny bolo, aby firma vlastnila všetky environmentálne povolenia a bola schopná pojať ročnú produkciu mesta 3360 ton odpadu, a primeraná cena. Do súťaže sa zapojili tri firmy, najvýhodnejšou bola ponuka Reko Recycling, s. r. o. Štúrovo za uloženie zmesového komunálneho odpadu zaplatí 37,20 eura za tonu, u ostatných druhov odpadu sa cena pohybuje od 26,40 do 46,80 eura za tonu.

„Ceny na skládke v blízkej Náne sú oproti týmto polovičné, tento zberový dvor však nepodal do súťaže žiadnu ponuku, dôvod nevieme. Zákon nám predpisuje vybrať dodávateľa služby v rámci verejného obstarávania,“ skonštatoval Szabó. Ďalšia skládka v Bajtave zasa nie je schopná pojať množstvo odpadu vyprodukované v meste. Jej životnosť by sa významne skrátila a obec by nebola schopná poskytovať túto službu sebe a okolitým obciam, vyplynulo z rokovania primátora so starostom Bajtavy. Zberové autá tak budú musieť namiesto doterajších 15 kilometrov absolvovať 80 kilometrov dlhú trasu, čo sa tiež prejaví na vyšších nákladoch za odpad.

Výšku miestneho poplatku ovplyvňujú tri položky. Prvou položkou sú náklady súvisiace so zberom a prepravou odpadov (približne 45 %), ktoré mesto platí zberovej spoločnosti. Druhou položkou sú náklady za skládkovanie odpadov (približne 40 %), ktoré mesto platí prevádzkovateľovi skládky odpadov v zmysle cenníka. Treťou položkou je takzvaný zákonný poplatok (približne 15 %), výška ktorého sa odvíja od miery triedenia odpadov v meste. V roku 2020 mesto Štúrovo platilo zákonný poplatok vo výške 13 eur za tonu zmesového komunálneho odpadu, pričom podiel miery triedenia za rok 2019 bol 36,3 percenta. Ak bude miera triedenia za rok 2020 na úrovni predchádzajúceho roka, mesto zaplatí za skládkovanie tony zmesového odpadu v tomto roku 22 eur za tonu.