Regióny Nitra

Nitra pripravuje revitalizáciu brehov jazera Veľká Hangócka

Pripravuje sa revitalizácia brehov jazera Veľká Hangócka. Ilustračné foto. ZDROJ: TASR/Milan Ivanič

NITRA – Mesto Nitra pripravuje projekt na revitalizáciu brehov jazera Veľká Hangócka v Novom parku. Radnica naň chce získať zdroje z Programu Slovensku v rámci výzvy Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy. Ako uviedol mestský úrad, maximálna výška podpory je viac ako 765 000 eur.

“Predmetom projektu je stabilizácia svahu jazera, ktorý bol porušený v dôsledku abrazívneho účinku vody. Následne došlo k podmytiu brehov, prepadnutiu brehových porastov a miestami aj k lokálnej poruche vozovky,” uvádza sa v materiáli, o ktorom bude mestské zastupiteľstvo rokovať na svojom zasadnutí 18. apríla.

Projekt počíta s odstránením nánosov a stabilizáciou svahov lomovým kameňom. Z jazera sa okrem toho odstráni bahno, ktoré bude dočasne uložené v blízkosti brehu, kde vyschne a následne ho odvezú na skládku. “Potom bude možné stabilizovať svahy lomovým kameňom. Vzhľadom na značné poškodenie svahov je navrhnuté aj vyrovnanie brehovej čiary,” doplnil mestský úrad.