Regióny Nitra

Mesto zmodernizovalo materskú školu Kalinčiakova

skolka, ihrisko
Ilustračný obrázok, Zdroj : TASR / Pavel Neubauer

ZLATÉ MORAVCE – Mesto Zlaté Moravce zmodernizovalo Materskú školu Kalinčiakova. Na rozšírenie kapacít škôlky a prístavbu jedálne získalo dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 710.997 eur, informovala Miroslava Kováčová, vedúca Oddelenia strategických činností na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach.

Stavebné práce boli vyčíslené celkovo na 717.481 eur. Vybavenie materskej školy si vyžiadalo investíciu vo výške 76.689 eur. Rozdiel medzi celkovými nákladmi a poskytnutým nenávratným finančným príspevkom hradilo mesto zo svojho rozpočtu.

Predmetom projektu bola rekonštrukcia a prístavba budovy na účely rozšírenia kapacity materskej školy s cieľom pokryť potreby v oblasti výchovy a vzdelávania detí v predškolskom veku. V rámci prístavby bola navrhnutá jedáleň, spálňa, herňa, šatňa a sociálne zariadenie. Súčasťou projektu bolo aj vybavenie miestností nábytkom, didaktickými prostriedkami, IKT technikou a vonkajšími hernými prvkami.