Regióny Nitra Komárno

Mesto vyčlenilo peniaze na prvý tohtoročný investičný balík

Zdroj: archív zoznam.sk

KOMÁRNO – Mesto Komárno vyčlení na financovanie rozvojových projektov vyše 855.000 eur. O prvom tohtoročnom investičnom balíku rozhodli mestskí poslanci na svojom februárovom rokovaní.

 

V zozname investícií sú už schválené projekty, ktoré sa budú realizovať s finančnou spoluúčasťou mesta. “V rámci tohto balíka sa tento rok bude stavať 16 nájomných bytov, vybuduje a rozšíri sa cestný úsek v mestskej časti Harčáš a zrekonštruuje sa materská škola na Ulici mieru. Pripravená je aj realizácia dvoch úspešných projektov v Kajak-kanoe klube za viac ako 350.000 eur i dva projekty na rozvoj informačných technológií za takmer 450.000 eur,” uviedol mestský úrad.

Súčasťou balíka je tiež projekt revitalizácie VII. sídliska, výstavba novej kompostárne, vypracovanie koncepcie cyklistickej dopravy, vybudovanie nových cyklotrás, stavba ihrísk Rodinka a Čistinka i dokončenie kompletnej projektovej dokumentácie na obnovu termálneho kúpaliska.

Medzi tohtoročné investičné priority mestskí poslanci zaradili aj výstavbu parkovacích miest v hodnote 150.000 eur, revitalizáciu a uzamknutie kontajnerových stanovíšť za 115.000 eur, vybudovanie chodníka pri ceste, ktorá spája VII. a II. sídlisko i úpravy na Štúrovej ulici, po ktorých sa zvýši plynulosť cestnej premávky. “Mesto zriadi aj vlastnú lesnú škôlku, vďaka čomu bude môcť v budúcnosti vysádzať viac stromov,” uviedol magistrát.

Na poslanecký návrh bola na zoznam priorít zaradená aj investícia na rozšírenie kamerového systému v hodnote 30.000 eur, na ktorú ešte mesto musí nájsť peniaze. Ako pripomenul magistrát, na aprílovom rokovaní mestského zastupiteľstva môžu byť predložené ďalšie návrhy na investície. “Ich realizácia bude závisieť od hospodárskeho výsledku mesta za uplynulý rok,” doplnil mestský úrad.