Regióny Nitra

Mesto pripravuje výstavbu cyklotrasy v Dolných Krškanoch

cyklotrasa Prešov
Ilustračné foto. FOTO TASR - Jaroslav Novák

NITRA – Mesto Nitra pripravuje výstavbu nového úseku cyklotrasy. Ten má spojiť už vybudované cyklistické cesty v mestskej časti Dolné Krškany. Celkové náklady na výstavbu viac ako 1,5 kilometra dlhého úseku presiahnu sumu 356.000 eur. Mesto chce podstatnú časť z nich financovať z európskych fondov.

Ako informovala radnica, navrhovaný úsek je trasovaný pozdĺž rieky Nitra so začiatkom na Krškanskej ulici. “Viesť bude južným smerom v súbehu s riekou Nitra v zeleni až po ulicu Pri mlyne. Ďalej bude pokračovať až po objekt starého mlynu, kde sa odkloní do zelene pozdĺž ramena rieky Malá Nitra a týmto koridorom bude vedená až na mostný objekt na ulici K rieke, na ktorú sa napojí. Posledný úsek sa napojí na jestvujúcu cyklotrasu pri moste cez rieku Nitra na ulici Medzi vodami,” uviedol mestský úrad.