Regióny Nitra

Mesto pripravuje projekt predĺženia pešej zóny

ZDROJ: nitra.eu

NITRA – Mesto Nitra pripravuje projekt predĺženia pešej zóny. Radnica už vyhlásila verejné obstarávanie na dodávateľa prác. Lehota na predkladanie ponúk je do 30. januára.

 

Ako sa uvádza vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, predpokladaná hodnota zákazky je vyše 270.000 eur. Cieľom projektu je revitalizácia priestranstva v centre Nitry, pri objekte Orbis. Okrem rekonštrukcie chodníka tam chce mesto vysadiť stromy a umiestniť drobný mobiliár. “Cieľom riešenia sadovníckych úprav je vytvorenie estetickej a funkčnej líniovej zelene a kvalitného verejného priestoru,” uvádza sa v popise zákazky.

Po ukončení projektu bude revitalizovanú zónu oddeľovať od Štefánikovej triedy líniová zeleň tvorená hruškami. “Ide okrasný kultivar s atraktívnym kvitnutím a okrasnými nejedlými plodmi. Alejová výsadba bude zároveň doplnená o cyklotrasu. Na zrekonštruované spevnené plochy budú osadené parkové lavičky a stojany na bicykle,” konštatuje sa v projekte.