Regióny Nitra Levice

Mesto potrebuje peniaze na rekonštrukciu chladenia na štadióne

ZDROJ: teraz.sk

LEVICE – Mesto Levice sa bude uchádzať o získanie dotácie na rekonštrukciu chladenia na zimnom štadióne. Podľa primátora Jána Krtíka je už technologické chladiace zariadenie na zimnom štadióne po dobe životnosti. Výzvu na podávanie projektov zameraných na rekonštrukciu športovej infraštruktúry vyhlásil Fond na podporu športu.

 

Rekonštrukcia sa týka strojovne chladenia a technologického kanálu k jestvujúcim potrubným rozvodom. Chladiace zariadenie je navrhované v automatickej prevádzke s občasným dohľadom, náplň chladiva by sa mala znížiť na približne 1500 kilogramov. Projekt počíta aj s využitím odpadového tepla získaného z výtlačného potrubia kompresorov napojeného do existujúceho špirálového výmenníka.