Regióny Nitra

Mesto Nitra chce do rezervného fondu previesť takmer šesť miliónov eur

Ilustračné foto ZDROJ: nitralive.sk

NITRA – Príjmy mesta Nitra dosiahli v roku 2023 sumu 144 109 448,74 eura a výdavky hodnotu 136 767 277,91 eura. Vyplýva to z návrhu záverečného účtu Nitry za rok 2023, o ktorom budú mestskí poslanci rokovať na svojom zasadnutí 18. apríla.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2023 je tak suma 7 342 170,83 eura. Jej súčasťou sú aj nevyčerpané účelové financie vo výške 1 471 207,28 eura. Po ich odpočítaní navrhuje magistrát použiť zvyšných 5 870 963,55 eura na tvorbu rezervného fondu mesta.

Podľa mestského úradu bol rozpočtový rok 2023 mimoriadne náročný, pretože bol ovplyvnený dosahmi ekonomickej krízy. “Energetická kríza mala rozsiahly dosah na celosvetovú ekonomiku. Vďaka vysokej inflácii dochádzalo k trvalému nárastu cien tovarov a služieb vo všetkých komoditách. Okrem toho boli v roku 2023 prijaté viaceré opatrenia na úrovni vlády a parlamentu, ktoré neboli finančne kompenzované samosprávam,” pripomenul vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu na mestskom úrade Ivan Daniš.

Mesto muselo zaplatiť aj za projekty financované Európskou úniou, pretože dotácie ešte nemalo na účte

Ako doplnil, nárast cien pohonných látok spôsobil rast výdavkov na mestskú hromadnú dopravu. Trvajúca vysoká cena energií, rast cien prác a materiálov zasa spôsobil aj predraženie investícií v porovnaní s vysúťaženými cenami.

Podľa radnice sťažoval hospodárenie mesta v roku 2023 aj nárast spolufinancovania existujúcich zazmluvnených projektov a potreba ich ukončenia ku koncu roku 2023. Okrem toho bolo nutné zaplatiť celkové výdavky na projekty financované z Európskej únie aj napriek tomu, že európske dotácie mesto ešte nemalo na účte. “Ku koncu roka nás to prinútilo maximálne využiť kombinácie vlastných, fondových a bankových zdrojov na finančné preklenutie obdobia do refinancovania prostriedkov z grantových schém,” dodal magistrát.