Hornonitrianske bane zriadili pre nový koronavírus záložný tím odborníkov. Banských prác sa nákaza zatiaľ nedotkla

PRIEVIDZA – Mimoriadna situácia v súvislosti so šírením koronavírusu si zatiaľ nevyžiadala odstávku pracovísk hornonitrianskych baní. Spoločnosť prijala viaceré preventívne opatrenia, banskí záchranári pracujú naďalej v nepretržitom režime. Informovala o tom hovorkyňa Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP) Adriana Siváková.

 

 „Sme subjektom hospodárskej mobilizácie. Vzhľadom na to, že sme prvkom kritickej infraštruktúry a v baniach je nepretržitá prevádzka, na odporúčanie Ministerstva hospodárstva SR sme v krátkom čase zriadili tzv. záložný špecializovaný tím odborníkov,“ uviedla Siváková.

Banské práce a ťažba uhlia podľa nej pokračujú a mimoriadna situácia si zatiaľ nevyžiadala odstávku pracovísk. „V priestoroch organizácie sme zabezpečili pre zamestnancov všetky dostupné informácie súvisiace s ochranou a znížením rizika nákazy pred novým koronavírusom. Nariadili sme povinné nosenie ochranných rúšok, v prvom rade boli pridelené zamestnancom prvého kontaktu a fárajúcim baníkom. Musia ich používať pri doprave v dopravných nádobách, vo fáracích vozoch a pri všetkých kontaktných pracovných operáciách,“ priblížila s tým, že ochranné rúška, respirátory a ochranné rukavice sú postupne distribuované tak, aby boli nimi vybavení všetci zamestnanci.

Služba je zabezpečovaná bez obmedzení

Spoločnosť zisťovala prostredníctvom dotazníka cestovateľskú anamnézu pracovníkov, pre niektoré pracovné pozície vytvorila podmienky pre prácu z domu. Rovnako zabezpečila dezinfekciu dopravných nádob ťažného stroja a osobných vozov pre dopravu baníkov do podzemia. Opakovane dezinfikuje i ostatné priestory v prevádzkach, sprísnila i hygienické opatrenia a podmienky pre vstup cudzích osôb do organizácie, ako aj pre dodávateľské a kuriérske služby. Zrušila organizovanie niektorých porád, školení, rekondičných pobytov a vysielanie zamestnancov na služobné cesty.

 „Prijaté opatrenia platia aj pre Hlavnú banskú záchrannú stanicu (HBZS). Stála pohotovostná banská záchranná služba je zabezpečovaná nepretržite bez obmedzení, pričom má dostatok ochranných prostriedkov pre banských záchranárov, a to nielen v priestoroch banskej záchranky, ale aj v zásahových vozidlách. HBZS ako súčasť Integrovaného záchranného systému je pripravená poskytnúť pomoc a plnú súčinnosť všetkým zložkám záchranného systému a štátu pri riešení mimoriadnej situácie súvisiacej s prevenciou pred šírením nového koronavírusu,“ dodala hovorkyňa spoločnosti.

Viac o téme: anamnéza pracovníkov, banské práce, Hlavná banská záchranná stanica, Hornonitrianske bane, koronavírus, mimoriadna situácia, ochranné rúška, odstávka pracovísk, opatrenia, respirátori

Súvisiace články