Regióny Nitra Topoľčany

Históriu Tribečského múzea priblíži výstava Čriepky času. Kvôli pandémii pôjde o virtuálnu prehliadku

Ilustračná foto. Zdroj: TASR / Henrich Mišovič

TOPOĽČANY – Históriu jednotlivých oblastí činnosti Tribečského múzea v Topoľčanoch od jeho založenia až po súčasnosť približuje výstava Čriepky času, ktorú múzeum pripravilo pri príležitosti 60. výročia svojho založenia. Prostredníctvom zbierkových predmetov a informačných panelov prezentuje ukážky zbierok prírodovedných i spoločenskovedných odborov, informovali pracovníci múzea. Výstava potrvá do 15. mája. Nakoľko súčasná pandemická situácia neumožňuje návštevu múzea, sprístupnená bude online formou.

 

Zbierkový fond múzea zahŕňa celkovo viac ako 90-tisíc predmetov, ktoré sú základom pre realizáciu vedeckovýskumnej, prezentačnej, kultúrno-výchovnej, vzdelávacej, publikačnej a edičnej činnosti. Okrem nich múzeum disponuje aj knižničným fondom pozostávajúcim z vyše 9100 titulov z vedných odborov zastúpených v múzeu a regionálnej literatúry. Najatraktívnejšie tituly sú vystavené v úvodnej časti výstavy.

V časti prezentujúcej prírodovedné zbierkové fondy dominujú anorganické prírodniny geologického fondu sústredené v zbierkach paleozoológie, paleobotaniky, petrológie, mineralógie a v zbierke geologických javov, ktorá dokumentuje geologické javy a procesy regiónu. Zoologický zbierkový fond je prezentovaný dermoplastickými preparátmi rýb, vtákov a cicavcov. Nechýbajú ani najnovšie prírastky, ktoré sú verejnosti prezentované po prvýkrát. Ide o dermoplastický preparát kamzíka vrchovského, líšky hrdzavej, mláďat diviaka lesného či invázneho druhu psíka medvedíkovitého. Prírodovedné zbierky dopĺňa ukážka rezov drevín, ktorá tvorí súčasť botanického zbierkového fondu.

Zbierky spoločenských vied sú zastúpené exponátmi z archeológie, etnológie, histórie a numizmatiky. Nechýbajú ani zaujímavé predmety zo zbierky zbraní a militárií. Prezentované sú aj predmety dokumentujúce dejiny chmeliarstva, sladovníctva a pivovarníctva na Slovensku, na ktoré sa múzeum špecializuje od roku 1982. Osobitnú pozornosť si zasluhuje kolekcia výrobkov zo zaniknutých uhrovských sklární, ktorá tvorí významnú súčasť historického zbierkového fondu múzea.

V samostatnej výstavnej miestnosti sú inštalované rôzne petrolejové lampy s tienidlami, karafy na víno, pálenku, krígle na pivo, poháre na víno a iné nápoje, úžitkové predmety ako cukorničky, misky, ale aj ozdobné predmety. Najkrajšími dominantnými kúskami sú petrolejové lampy, na ktorých prevláda secesný rastlinný ornament.