Regióny Nitra Šaľa

Do prvých ročníkov základných škôl v Šali nastúpi stovka detí

Zdroj: TASR / Radovan Stoklasa

ŠAĽA– Na zápis do prvých ročníkov základných škôl (ZŠ) v Šali prišlo v tomto roku 264 detí z mesta i okolitých obcí. Radnica predpokladá, že rodičia 24 predškolákov požiadajú o odklad školskej dochádzky.

 

Podľa magistrátu nastúpia niektoré zo zapísaných detí do spojenej školy a dve deti z okolitých obcí neboli z kapacitných dôvodov prijaté do ZŠ, do ktorej prišli na zápis. „Zatiaľ to vyzerá tak, že do 1. ročníkov nastúpi v septembri 232 detí. Skúsenosti hovoria, že situácia sa počas leta ešte mení. Presné čísla preto budú známe až o štyri mesiace. Minulý rok sme mali k 15. septembru 237 prvákov,“ uviedla Erika Kollerová z mestského úradu.

Najviac detí bude navštevovať prvý ročník na ZŠ J. C. Hronského, kde by sa mali vytvoriť tri bežné triedy a jedna trieda pre nadané deti. Tri triedy sa otvoria na ZŠ s materskou školou (MŠ) J. Murgaša a po dve triedy otvoria na ZŠ J. Hollého a ZŠ Ľ. Štúra. Jednu triedu otvoria ZŠ s MŠ Bernolákova a ZŠ s MŠ P. Pázmánya. Školský úrad v spolupráci s evidenciou obyvateľstva momentálne kontroluje, či všetky deti, ktoré majú trvalý pobyt v meste Šaľa a dosiahnu k 31. augustu 2019 vek šesť rokov, boli zapísané na plnenie povinnej školskej dochádzky.

„V prípade, že rodič zapísal dieťa na inú školu mimo mesta, riaditeľ tejto školy cez svojho zriaďovateľa musí oznámiť túto skutočnosť mestu Šaľa. Bohužiaľ, nie všetci si splnia túto povinnosť, a preto školský úrad pátra po deťoch, ktoré navštevujú školu inde na Slovensku, prípadne v zahraničí. Preto prosíme rodičov, aby nám oznámili, ktorú školu ich dieťa doma alebo v zahraničí bude navštevovať a doložili to potvrdením o prijatí,“ pripomenula vedúca Spoločného školského úradu v Šali Erika Velazquézová.