Dobre vedieť Regióny Nitra

Botanická záhrada v Nitre sprístupnila nový náučný chodník

Botanická záhrada SPU v Nitre sprístupnila nový náučný chodník. ZDROJ: teraz.sk

NITRA – Botanická záhrada Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre sprístupnila verejnosti nový náučný chodník. Zameraný je na osvetu v oblasti zníženia negatívnych dôsledkov zmeny klímy, informovala hovorkyňa univerzity Renáta Chosraviová.

Náučný chodník vznikol ako jedna z desiatich aktivít v rámci projektu Environmentálne centrum SPU Klíma-Krajina-Informácie. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) naň získala financie z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Celkové oprávnené náklady na aktivitu náučného chodníka tvorili 180 000 eur.

Súčasťou rozsiahlych výsadieb na ploche zhruba 4 500 hektárov sú bylinné spoločenstvá. Navrhnuté sú tak, aby zvládali klimatické zmeny. Slúžiť budú nielen na vzdelávanie študentov, ale aj odbornej a laickej verejnosti.

Na rozsiahlej ploche sú vysadené trvalkové záhony, ktoré by mali vedieť lepšie hospodáriť s vodou. “Naši odborníci budú mať možnosť testovať, akým spôsobom sa tieto spoločenstvá rastlín dokážu s problematikou klimatickej zmeny vysporiadať. Verejnosť zároveň bude mať možnosť vidieť, ako tieto výsadby fungujú,” skonštatoval dekan FZKI Dušan Igaz.

Záhony tvoria desaťtisíce rastlín stoviek druhov. Pozostávajú z 24 modulov rozložených do troch spoločenstiev, priblížila riaditeľka Botanickej záhrady Alica Beňová. Ide o slnečné záhony, lemové polotieňové spoločenstvá a čisto podrastové spoločenstvá, ktoré sú vysadené v podrastoch drevín.

Najdôležitejším kritériom výberu rastlín bola druhová biodiverzita. “Nezamerali sme sa na suchomilné alebo suchu odolné druhy, ale na pružné druhy schopné znášať extrémne dažde a extrémne suchá. Zaujíma nás, ako sa budú rastliny správať v súčinnosti s terénom,” skonštatovala Beňová.