Regióny Nitra Zlaté Moravce

Zlaté Moravce získali dotáciu na podporu zriedeného zberu odpadu

Ilustračná foto. Zdroj: pixabay

ZLATÉ MORAVCE – Mesto Zlaté Moravce získalo nenávratný finančný príspevok z Ministerstva životného prostredia SR. Samospráva použije dotáciu v celkovej výške 350.350 eur na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 368.790 eur. Mesto sa bude na spolufinancovaní bude podieľať sumou 18.440 eur, informovala radnica. Realizácia projektu je naplánovaná v najbližších mesiacoch.

 

Podľa vyjadrenia Miroslavy Kováčovej, vedúcej oddelenia strategických činností Mestského úradu v Zlatých Moravciach, pod oprávnené výdavky projektu spadá kúpa univerzálneho nosiča pracovných nadstavieb, ramenného nosiča kontajnerov a sady vaňových kontajnerov. „Cieľom projektu je zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu, miery zhodnocovania odpadov so zameraním sa na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. Realizáciou prispejeme k dobudovaniu už existujúceho systému zberu a triedenia komunálneho odpadu v meste a dôjde k zefektívneniu zberu odpadov formou zvýšenia úrovne kapacity vybavenia mesta,“ uviedla Kováčová.

Za predchádzajúci kalendárny rok dosiahla úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v Zlatých Moravciach úroveň 52,54 percenta. Z celkového množstva vyzbieraných komunálnych odpadov 12.835.726 kilogramov vlani vyseparovali 6.744.403 kilogramov zložiek komunálnych odpadov.