Regióny Nitra Zlaté Moravce

Zlaté Moravce chcú zachovať miestnu občiansku poriadkovú službu

Zdroj: TASR / Roman Hanc

ZLATÉ MORAVCE – Mesto Zlaté Moravce chce zachovať miestnu občiansku poriadkovú službu, ktorá v meste funguje od roku 2017. Mestskí poslanci na svojom zasadnutí schválili podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na jej ďalší chod, ktorý by umožnil prevádzkovanie miestnej občianskej poriadkovej služby do júna 2021. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 99.995 eur, päťpercentné spolufinancovanie mesta je vyčíslené takmer na 5000 eur.

 

V Zlatých Moravciach pôsobí štvorčlenná hliadka miestnej občianskej poriadkovej služby od decembra 2017. Zložená je z dlhodobo nezamestnaných občanov, jej pracovnou náplňou je dohľad nad poriadkom a bezpečnosťou v uliciach mesta. Na jej chod získalo mesto v minulosti dotáciu takmer 100.000 eur z Operačného programu Ľudské zdroje. Peniaze boli určené na mzdy, odvody a stravné pre členov poriadkovej služby, zabezpečenie pracovného odevu, obuvi, pracovných pomôcok a potrebné školenia.

Miestna občianska poriadková služba spadá pod priame riadenie náčelníka zlatomoravskej mestskej polície. Jej členovia sú nápomocní hliadke Policajného zboru SR a mestskej polícii, monitorujú a predchádzajú vzniku konfliktov v rámci marginalizovaných rómskych komunít, zabezpečujú dohľad nad ochranou verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním. Okrem toho monitorujú a zabezpečujú bezpečnosť detí počas ich cesty do školy a upozorňujú na dodržiavanie cestnej premávky.