Regióny Nitra

Výučba na Univerzite Konštantína Filozofa v letnom semestri bude pokračovať dištančnou formou

Zdroj: TASR / Henrich Mišovič

NITRA – Od 15. februára sa v súlade s harmonogramom akademického roka začne výučba na Univerzite Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre v letnom semestri. Výučba bude pokračovať dištančnou formou, informovalo vedenie univerzity.

 

Výnimky stanovuje dekan fakulty v nadväznosti na podmienky a možnosti príslušného študijného programu. „Dekan stanoví spôsob a režim vzdelávania a zodpovedá za rešpektovanie platných epidemiologických opatrení. Toto opatrenie sa týka aj praktickej výučby vrátane praxí v zmluvných zariadeniach,“ potvrdila univerzita.

Študentské domovy a univerzitná knižnica budú poskytovať služby v obmedzenom režime, ktorý určí príslušný riaditeľ podľa aktuálnej epidemiologickej situácie. Univerzitná jedáleň bude zabezpečovať stravovanie zamestnancov a študentov výdajom jedál vo výdajniach stravy formou balíčkov, bez možnosti konzumácie na mieste. V prípade zlepšenia epidemiologickej situácie a uvoľnenia záväzných opatrení univerzita umožní vzdelávanie v prezenčnom režime.