Regióny Nitra Levice

Všetko pre deti. V Leviciach pribudnú nové ihriská

Ilustračná foto. Zdroj: TASR / Lukáš Grinaj

LEVICE – Mesto Levice aj v tomto roku pripravuje výstavbu nových detských ihrísk v meste. Vyrásť by mali v areáli 5. ZŠ, v priestoroch klubu dôchodcov v lokalite za Tabakovou a nové hracie prvky by mali pribudnúť na existujúcom detskom ihrisku na Textilnej ulici na sídlisku Rybníky V. „Na tento rok sú v rozpočte mesta schválené prostriedky na projektovú dokumentáciu vo výške 7000 eur a ďalších 177 480 eur na realizáciu ihrísk,“ informovala Adriana Macáková z levického mestského úradu.

 

Detské ihrisko v areáli 5. ZŠ by malo vzniknúť v rámci prvej etapy výstavby voľnočasového areálu. Mesto má spracovanú štúdiu na jeho vybudovanie, výstavba by mala pozostávať zo siedmich etáp. Cieľom mesta je v areáli vybudovať miesto na plnohodnotné športovorekreačné vyžitie. V tomto roku je plánovaná realizácia prvej etapy, v rámci ktorej sa vybuduje detské ihrisko s pirátskou tematikou pre deti do päť rokov a hudobné ihrisko.

Nové pripravované ihrisko v areáli klubu dôchodcov v lokalite za Tabakovou bude náhradou súčasného detského ihriska Krtko. Na sídlisku Rybníky pribudnú hracie prvky k existujúcemu ihrisku na Textilnej ulici. „V súčasnosti sa spracovávajú projektové dokumentácie s termínom dodania do konca tohto mesiaca, následne sa pripravia podklady a vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia, uskutoční sa verejné obstarávanie na dodávateľa. Predpokladaná realizácia je jeseň a ukončenie výstavby ihrísk do konca tohto roka,“ skonštatovala Macáková.

Samospráva zároveň podala žiadosť o schválenie projektu výstavby inkluzívneho ihriska na Pereckej ulici v areáli materskej školy. Ihrisko je plánované tak, aby bolo vhodné pre všetky deti, je navrhované ako bezbariérové s prvkami aj pre deti s telesným postihnutím. Dotácia je poskytovaná ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Požadované finančné prostriedky sú vo výške 50 000 eur, spoluúčasť mesta je 6000 eur z rozpočtu mesta. Projekt bol podaný koncom februára, momentálne je vo fáze posudzovania žiadosti.

V Leviciach vznikol po odstránení starých preliezačiek, ktoré po vstupe Slovenska do Európskej únie nespĺňali požadované normy, niekoľkoročný deficit ihrísk pre deti. Mesto začalo stavať nové tzv. centrálne integrované ihriská, ktoré sa však neosvedčili. Rodičia žiadali viac ihrísk bližšie k domu. Z toho dôvodu mestské zastupiteľstvo v roku 2017 schválilo koncepciu rozvoja detských ihrísk v meste, podľa ktorej sa začali dopĺňať menšie ihriská do vnútroblokov jednotlivých sídlisk.