Regióny Nitra Vráble

Vráble chcú zlepšiť separovanie biologického a kuchynského odpadu

Zdroj: pixabay.com

VRÁBLE – Vrábeľská radnica sa pripravuje na postupné zavádzanie zberu kuchynského odpadu. V rámci projektu financovaného z dotácie Environmentálneho fondu plánuje mesto nakúpiť kompostéry i nádoby na zber biologicky rozložiteľného odpadu.

 

Celkové náklady na projekt sú viac ako 150-tisíc eur, výška dotácie je takmer 143-tisíc eur, zvyšnú sumu bude tvoriť spolufinancovanie zo strany mesta. „Predmetom plánovaného projektu je obstaranie a distribúcia 1050-litrových kompostérov v počte 1250 kusov do individuálnej bytovej výstavby a 2500 kusov perforovaných desaťlitrových košíkov na kuchynský odpad do domácností v bytovej zástavbe,“ informovala radnica.

Mesto si od nákupu kompostérov a nádob na zber kuchynského odpadu sľubuje lepšiu separáciu biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý sa dá následne zhodnotiť. „Postupné znižovanie percentuálneho podielu zelených a kuchynských odpadov v komunálnom odpade bude viesť k zníženiu jeho množstva, čo sa prejaví aj v znížení nákladov na jeho likvidáciu,“ konštatuje sa v materiáli, o ktorom budú rozhodovať mestskí poslanci na svojom rokovaní v stredu 24. februára.