Regióny Nitra Levice

VODIČI POZOR! Od októbra čakajte obmedzenia v premávke

ZDROJ: fb Polícia SR

LEVICE – Prekládkou inžinierskych sietí pokračujú práce na výstavbe kruhovej križovatky na Kalnickej ceste v Leviciach. Po ich skončení sa začne so samotnou výstavbou križovatky. Predpokladaný termín obmedzenia premávky je od polovice októbra, doprava bude usmernená dočasným dopravným značením, pričom cesta I/51 bude prejazdná o oboch smeroch, informovala Adriana Macáková z levického mestského úradu.

 

Úprava križovatky vyplýva z potreby odstránenia kritickej nehodovej lokality a bezkolízneho dopravného napojenia miestnych komunikácií na cestu I/51. Predpokladanému zvýšenému dopravnému zaťaženiu existujúce riešenie križovatky už svojím výškovým, šírkovým a priestorovým usporiadaním nevyhovuje. Stavebné práce sa začali v polovici leta tohto roka, výstavba by mala trvať deväť mesiacov. Investorom je Slovenská správa ciest, ktorá je správcom cesty I/51. Cena diela dosiahne 1.052.536 eur s DPH.

Koncepciu riešenia tvorí okružná križovatka a ramená vetiev existujúcich komunikácií a účelovej komunikácie sprístupňujúcej objekty veľkoobchodných prevádzok. Križovatka bude mať šesť vstupov. Pri napojení vetiev komunikácií na kruhovú križovatku sú navrhované deliace ostrovčeky, v ktorých sú riešené priechody pre chodcov.

Mesto Levice má so Slovenskou správou ciest uzavretú zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií, na základe ktorej investor stavby tieto investície bezodplatne odovzdá do vlastníctva mestu Levice.