Regióny Nitra Topoľčany

Voda na Duchonke nie je vhodná na kúpanie

Vodná nádrž Duchonka.

TOPOĽČANY – Kvalita vody vo vodnej nádrži Duchonka neďaleko Topoľčian nie je vhodná na kúpanie. Potvrdili to posledné rozbory vzoriek vody, ktoré vykonali pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Topoľčanoch.

Podľa ich zistení voda vo vodnej nádrži Duchonka prekračuje medzné hodnoty v ukazovateľoch cyanobaktérie a chlorofyl a. Vodná nádrž Duchonka je prírodná vodná plocha, na ktorej nie je zabezpečený dozor plavčíkmi a chýba tam i ďalšie vybavenie a služby. RÚVZ v Topoľčanoch tam však sleduje kvalitu vody v každej letnej sezóne, pretože vodnú nádrž využíva väčšie množstvo ľudí na kúpanie na vlastné riziko.

Vzorky vody sú odoberané v letných mesiacoch z troch odberových miest – veľká pláž, malá pláž a hrádzny múr. Prvé vzorky vody v letnej sezóne 2022 boli odobraté 1. júna. Ich analýzou nebolo zistené prekročenie medzných hodnôt sledovaných ukazovateľov. Pri odbere ďalších vzoriek vody 11. a 18. júla bol na hladine vody zistený výskyt vodného kvetu, voda mala zelené zafarbenie a nízku priehľadnosť. Vodný kvet bol voľným okom najpozorovanejší na malej a veľkej pláži, ale i pri hrádznom múre.

Vodný kvet tvoria premnožené mikroorganizmy, najmä riasy a sinice – cyanobaktérie, tvoriace vločky alebo zhluky kolónií, ktoré sú nahromadené na vodnej hladine alebo sú vo vode rozptýlené. Vodný kvet býva najčastejšie zelenej a modrozelenej farby. K zvýšenému výskytu siníc prispieva dlhotrvajúce slnečné a teplé počasie bez zrážok. Premnoženie siníc znamená väčšie zdravotné riziko než premnoženie rias. Sinice môžu u detí, alergikov a osôb s oslabenou imunitou spôsobiť dýchacie problémy, kožné vyrážky či zápaly očných spojiviek. Po prehltnutí väčšieho množstva vody môžu vyvolať aj črevné problémy, kŕče a nevoľnosť. Aj keď nie všetky sinice produkujú toxické a alergizujúce látky, riziko sa zvyšuje s dĺžkou pobytu vo vode a opakovaným kúpaním sa viac dní po sebe.