Regióny Nitra

VEĽKÉ hodnotenie Nitranov. Radnica chce zlepšiť fungovanie mestského úradu

Ilustračná foto. Zdroj: TASR / Henrich Mišovič

NITRA – Mestský úrad v Nitre zisťuje, ako sú Nitrania spokojní s jeho fungovaním. Radnica zverejnila dotazník, v ktorom sa obyvatelia mesta môžu v odpovediach na 25 otázok vyjadriť k práci mestského úradu, k prístupu jeho zamestnancov a k jednotlivým službám.

 

Zverejnenie dotazníka je súčasťou snahy magistrátu o otvorené a transparentné fungovanie. „Chceme zefektívniť vnútorné mechanizmy, znížiť byrokraciu, zlepšiť pôsobenie radnice navonok a priblížiť sa viac smerom k občanom. K tomu potrebujeme zmapovať aj názor verejnosti,“ uviedla Lenka Mareková z mestského úradu.

Dotazník je súčasťou procesu samohodnotenia, ktorý radnicu čaká v najbližších mesiacoch. Počas nich zhodnotí fungovanie úradu za posledné tri roky. „Vďaka tomu budeme vedieť, v ktorých oblastiach sú naše silné stránky a, naopak, kde vidíme priestor na zlepšenie. Samohodnotenie spočíva práve v tom, že sami porovnávame to, čo by bolo ideálne s tým, ako úrad reálne funguje. A na základe tohto hodnotenia pripravíme akčný plán postupného približovania sa k ideálu,“ vysvetlil prednosta úradu Martin Horák.

Radnici má k zlepšeniu práce pomôcť medzinárodne uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF. „Ide o nástroj, ktorý pomáha zefektívniť riadenie úradu, počúvať názory občanov, zamestnancov a ďalších zainteresovaných strán a na základe toho sa postupne zlepšovať. Radnica ho chce zaviesť do roku 2022 a pridať sa tak k viac ako štyrom tisíckam organizácií v Európe,“ doplnila Mareková.