Regióny Nitra

V zrekonštruovaných priestoroch knižnice SPU vzniklo kreatívne centrum

Ilustračná foto. Zdroj: pixabay.com

NITRA – Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre ukončila rekonštrukciu časti budovy univerzitnej knižnice, v ktorej vzniklo Kreatívne centrum SPU. Zamerané je na tri odvetvia kreatívneho priemyslu – dizajn, architektúru, reklamu a marketing, informovala rektorka SPU Klaudia Halászová.

Kreatívne centrum SPU sa nachádza v objekte postavenom v roku 1939. V minulosti v ňom sídlila textilná fabrika. SPU kúpila budovu v roku 1998, o rok neskôr sa stala sídlom Slovenskej poľnohospodárskej knižnice. Stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou objektu pre potreby kreatívneho centra sa začali v júni 2022.

Celkové oprávnené výdavky projektu boli vyčíslené na 6,194 milióna eur. Finančná podpora z Integrovaného regionálneho operačného programu a Ministerstva kultúry SR dosiahla 5,884 milióna eur. Univerzita sa na spolufinancovaní projektu podieľala piatimi percentami z celkových oprávnených nákladov.

Kreatívne centrum SPU je prvým v Nitrianskom kraji a jediným kreatívnym centrom tohto zamerania na Slovensku. Ako jediné poskytuje okrem služieb v oblasti dizajnu, marketingu a reklamy aj služby v oblastiach zelenej a modrej architektúry, ktoré zahŕňajú sféry krajinného inžinierstva, záhradnej a krajinnej architektúry, pozemkových úprav a biohospodárstva.

Cieľom kreatívneho centra je mobilizácia a podpora kreatívneho potenciálu v Nitrianskom kraji. Poskytne možnosti pre začínajúce podnikateľské subjekty, startupy a inkubátory, podporí štart absolventov univerzity a rozvoj talentov. Jeho súčasťou sú dizajnérske dielne, architektonické ateliéry, multifunkčná sála na eventové akcie či filmové a reklamné štúdio. Unikátom je jaskyňa virtuálnej reality, ktorá je najväčšia v strednej Európe.

Podľa slov rektorky bude v nasledujúcom období dôležité zabezpečiť udržateľnosť centra, ktorá by mala byť financovaná z nových projektov. “Už počas budovania kreatívneho centra sme podali projekty v celkovej hodnote zhruba 30 miliónov eur. Máme priestory aj infraštruktúru, preto je pre nás dôležité venovať pozornosť ľudskému kapitálu,” skonštatovala Halászová.