V Zlatých Moravciach je zakázané parkovať na trávnatých plochách

ZLATÉ MORAVCE – Za vjazd, prejazd alebo státie motorovým vozidlom na plochách verejnej zelene v Zlatých Moravciach hrozí vodičom pokuta. Zlatomoravskí poslanci schválili návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta, ktorým sa mení aktuálne platné VZN o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín na území mesta.

Nové nariadenie v praxi znamená, že ak sa pred rodinným domom či inými stavbami a pozemkami nachádza trávnatá plocha, ktorá patrí mestu, vjazd na takúto plochu už nie je možný.

Za porušenie tohto zákazu hrozí v zmysle zákona fyzickej osobe pokuta do výšky 33 eur, právnickej osobe a fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokuta až do výšky 6 638 eur.

Podľa schváleného nariadenia je rovnako zakázané robiť aj akúkoľvek úpravu takejto plochy alebo inú výsadbu bez príslušného povolenia.

Viac o téme: parkovanie, zákaz, zeleň, Zlaté Moravce

Súvisiace články