Regióny Nitra

V Topoľčanoch sa začala pilotná fáza zberu kuchynského odpadu

Zdroj: TASR / Erika Ďurčová

TOPOĽČANY – V Topoľčanoch začali v pondelok so zberom kuchynského odpadu. Pilotná fáza sa začala v bytovom dome na Hviezdoslavovej ulici.

 

Každá domácnosť v dome už dostala desaťlitrovú nádobu s rolkou vreciek zo 100-percentne kompostovateľného materiálu a tiež leták s informáciami, ktoré im pomôžu v správnom triedení bioodpadu. „Stojisko smetných nádob je rozšírené o dve 120-litrové hnedé nádoby na bioodpad, do ktorých budú občania vyprodukovaný kuchynský odpad z domácností vyhadzovať. Zber v tejto lokalite je odrazovým mostíkom zavádzania komplexného systému v meste,“ informovala radnica.

Mestský úrad zároveň pripomenul, že zberom bioodpadu sa šetrí životné prostredie a podporuje sa cirkulárna ekonomika. „Odpad nepôjde zbytočne na skládku, ale bude vyvážaný do kompostárne mesta Topoľčany. Vzniknutý kompost budú môcť občania využiť na zúrodnenie pôdy,“ konštatuje magistrát.