Regióny Nitra Šaľa

V Šali zisťovali spokojnosť obyvateľov. Sťažovali sa najmä na jednu oblasť

Ilustračná fotografia, Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

ŠAĽA – Viac ako 40 percent obyvateľov Šale, ktorí sa v zúčastnili na dotazníkovom prieskume, nie je spokojných so službami v meste. Za dostatočné ich považuje 35 percent respondentov.

 

Zber dát sa uskutočnil v priebehu januára a marca 2021, otázky v dotazníku sa týkali roku 2020. „Z odpovedí vyplýva, že oproti predošlým rokom prevažuje všeobecne nespokojnosť respondentov s poskytovanými službami v meste. Za najviac chýbajúce, rovnako ako v predošlé roky, označili služby zdravotníctva. Šlo o 35,16 percenta účastníkov prieskumu,“ uvádza sa v materiáli, o ktorom tento týždeň rokovalo mestské zastupiteľstvo.

V porovnaní s prieskumami z predošlých rokov pociťovali obyvatelia mesta zlepšenie situácie v oblasti stravovacích a ubytovacích služieb či doprave. „Respondenti mohli k dotazníku priložiť aj svoje pripomienky. V nich spomínali chýbajúcu nemocnicu, požadovali tiež viac kultúry bez prezentácie politikov, väčšie nasadenie mestskej polície v teréne, pripadne viac mestských policajtov a spomínali aj zanedbaný predstaničný priestor,“ konštatuje sa vo vyhodnotení prieskumu za rok 2020.