Regióny Nitra

V Nitre zastavili výstavbu novej vodnej elektrárne na Hrone

Ilustračné. Zdroj: TASR

HRONOVCE  – Nová vodná elektráreň Vozokany na rieke Hron sa zatiaľ stavať nebude. Ochranárom z organizácie WWF Slovensko sa podarilo jej výstavbu zastaviť.

 

Prvé rozhodnutie o umiestnení nového vodného diela na rieke Hron padlo ešte v roku 2006. Pre nečinnosť investora však stratilo platnosť a v roku 2019 stavebný úrad v Hronovciach rozhodol o predĺžení platnosti rozhodnutia, ktoré však už bolo podľa ochranárov dávno neplatné. “WWF Slovensko sa preto ešte v roku 2020 obrátilo na Okresnú prokuratúru v Leviciach s požiadavkou preskúmať rozhodnutie stavebného úradu v Hronovciach. Územné rozhodnutie na umiestnenie vodného diela, ktoré malo v celej šírke prehradiť rieku, sme považovali za nezákonné, nesprávne a hrubo porušujúce princípy právnej istoty. Žiadali sme ho preskúmať a zrušiť,” uviedli pred časom ochranári.

Prokuratúra v Leviciach rozhodnutie stavebného úradu v Hronovciach považovala za nezákonné a navrhla ho zrušiť. “Stavebný úrad si pri rozhodovaní o zmene územného rozhodnutia nezaobstaral nové stanoviská dotknutých orgánov verejnej správy, neoznámil účastníkom konania, že vo veci koná. V spise sa nenachádzal žiadny doklad svedčiaci o skutočnosti, že by stavebný úrad zisťoval aktuálne vplyvy stavby na životné prostredie,” konštatuje vo svojom stanovisku prokuratúra.

Pripomína v ňom aj ďalšie pochybenia, ktorých sa mal stavebný úrad v Hronovciach dopustiť a ktoré podľa prokurátorky Lívie Szillerovej spôsobili nezákonnosť vydaného rozhodnutia. Obec sa so stanoviskom prokuratúry nestotožnila, vecou sa preto začal zaoberať Okresný úrad v Nitre. Ten ešte koncom apríla protestu prokuratúry vyhovel a zrušil rozhodnutie o umiestnení stavby malej vodnej elektrárne na rieke Hron.

Zastavenie výstavby elektrárne na Hrone ochranári privítali. Ako pripomínajú, v súčasnosti ich je už na tomto vodnom toku 19. “Situáciu sledujeme. Aktuálne nám Obecný úrad v Hronovciach v odpovedi na infožiadosť potvrdil, že neeviduje žiadosti o začatie stavebného konania pre Malú vodnú elektráreň Vozokany a nevykonáva kroky, ktoré by súviseli s možnosťou povoliť pri Vozokanoch výstavbu vodného diela či malej vodnej elektrárne,” informovala organizácia WWF Slovensko na sociálnej sieti.