Regióny Nitra

V Nitre bojujú s drogami. Využiť prito chcú “islandský model”

Zdroj: TASR / AP

NITRA – Mesto Nitra sa chce viac zamerať na prevenciu užívania návykových látok u mladých ľudí. Radnica preto pripravuje projekt Planet Youth, na ktorý už mestské zastupiteľstvo vyčlenilo 20-tisíc eur. Ako uviedol primátor Marek Hattas, ide o islandský model, ktorý je v súčasnosti celosvetovo považovaný za najúspešnejší dlhodobý prístup zameraný na prevenciu užívania drog, alkoholu, cigariet a iných návykových látok u mladých ľudí.

 

Podľa Nitrianskeho centra podpory vzdelávania patril Island koncom 90. rokov ku krajinám s najvyšším počtom adolescentov, ktorí užívali návykové látky, no v priebehu 20 rokov sa tu podarilo situáciu výrazne zvrátiť. „Vyvinuli na dôkazoch založený prístup v prevencii užívania látok medzi adolescentmi, ktorý zapája široké spektrum hráčov v ich spoločnom úsilí a podarilo sa im dosiahnuť zmeny,“uviedol pred časom viceprimátor Miloslav Špoták.

Ako pripomenul, väčšina rôznych metód a projektov sa pri prevencii užívania návykových látok zameriava priamo na samotného užívateľa. „Buď ho nabádajú k rozumnému rozhodnutiu, alebo poučujú, strašia, či trestajú. Na Islande vyskúšali zamerať sa nie priamo na mladého človeka, ale na jeho najbližšie prostredie a na jeho rizikové faktory. Tie, ak sa prenastavia, môžu sa zmeniť na ochranné faktory,“ vysvetlil Špoták. Podľa jeho slov je cestou spolupráca, komunikácia a vzájomné vzťahy. Ich upevňovanie môže mať podobu napríklad miestnej školskej a susedskej komunity.

Prínosom islandského modelu tak podľa viceprimátora nie je len účinnejšia prevencia užívania návykových látok, ale celková zmena spôsobu života v rodinách, komunitách a na školách. „V Nitre ideme aplikovať model Planet Youth a hoci to teraz nie je celkom jednoduché, začneme postupne oslovovať kľúčových partnerov v meste, ktorí nám pomôžu naplniť hlavný cieľ projektu. Tým je lepšie životné prostredie pre deti a ich rodiny. Verím, že spojením všetkých nás sa nám niečo podobné ako na Islande podarí aj v Nitre,“ povedal Špoták.