V Komárne bojujú proti komárom

KOMÁRNO – Mesto Komárno pripravuje ďalšiu reguláciu komárov, predovšetkým biologickými prostriedkami. Dôvodom je očakávaný nadmerný výskyt komárov súvisiaci s vysokou hladinou vody vo viacerých lokalitách, informovala radnica.

V Komárne a jeho bezprostrednom okolí sa nachádza viacero lokalít, kde po výdatných dažďoch stúpla voda a ktoré sú ideálnym liahniskom pre komáre. „V tých oblastiach, kde to je možné, sa v posledných dňoch po tretíkrát uskutočnila biologická regulácia komárov. Ide o ničenie lariev biologickým prostriedkom,“ skonštatoval magistrát.

V okolí Komárna sa nachádzajú aj prírodné rezervácie, kde nie je povolená žiadna forma regulácie komárov. Na základe odporúčaní samospráva plánuje ďalšiu reguláciu v určitých časových intervaloch, pôjde najmä o reguláciu biologickými prostriedkami.

 

Viac o téme: komáre, Komárno, regulácia

Súvisiace články