Regióny Nitra

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre chce znižovať energetickú náročnosť svojich budov

Zdroj: TASR / Milan Ivanič

NITRA – Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre sa chce viac sústrediť na ochranu životného prostredia a úsporu energií. V budúcnosti chce preto rekonštruovať viaceré objekty, ktoré budú spĺňať parametre nízkoenergetických budov.

 

UKF dala ešte v roku 2017 vypracovať energetický audit, ktorý vyhodnotil aktuálnu spotrebu energií v budovách Študentského domova (ŠD) Brezový háj a spoločenskej prístavby ŠD Zobor. Dokument zároveň navrhol vhodné úsporné opatrenia a ohodnotil ich vplyv v ekonomickej a environmentálnej oblasti. Návrhy boli neskôr zapracované do stavebnej projektovej dokumentácie na rekonštrukciu oboch budov.

Univerzita zároveň vypracovala projekt, vďaka ktorému sa jej na zníženie energetickej náročnosti oboch budov podarilo získať finančný príspevok takmer 2,1 milióna eur. „Budova ŠD Brezový háj bola postavená v roku 1964 a v posledných 15 rokoch bol objekt prakticky neužívaný. V súčasnosti už bolo zrealizované zateplenie objektu do jeho troch štvrtín. Okrem toho bola realizovaná aj inštalácia solárneho systému so solárnymi vákuovými trubicovými kolektormi, ktoré patria k najefektívnejším modelom na trhu. Energia z pasívneho zisku z tohto solárneho systému sa bude využívať na ohrev teplej vody v ubytovacej časti študentského domova,“ uviedla manažérka projektu Ľubica Lachká.

Ako pripomenula, zníženie spotreby elektrickej energie v ŠD bude zabezpečené aj prostredníctvom výmeny jestvujúcich svietidiel za LED svietidlá a výmenou niektorých okien. „Vymenené budú aj jedny exteriérové dvere, kde sa bude riešiť vstup pre imobilné osoby. Ukončenie rekonštrukcie budovy je naplánované na august 2021,“ povedala Lachká.

UKF pripravuje zníženie energetickej náročnosti aj v objekte spoločenskej prístavby ŠD Zobor. „Navrhnuté zníženie energetickej náročnosti budovy spočíva v realizácii zateplenia obvodových stien, strešných plášťov, výmene starých okien, vyregulovaní vykurovacieho systému, ako aj v úprave elektroinštalácií a výmene svietidiel za LED. Ukončenie rekonštrukcie budovy je plánované na júl 2021. Realizovaním navrhovaných úprav sa oba objekty zaradia do energetickej triedy A1 a získajú označenie ultranízkoenergetické budovy,“ dodala Lachká.