Regióny Nitra Topoľčany

Topoľčany: Mestské kúpalisko dosiahlo vlani prevádzkovú stratu vyše 77-tisíc eur

Ilustračná foto. Zdroj: pixabay.com

TOPOĽČANY – Letné kúpalisko v Topoľčanoch hospodárilo v uplynulom roku s prevádzkovou stratou vo výške 77.470 eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom, keď strata kúpaliska dosiahla 168.610 eur, je minuloročná strata kúpaliska nižšia o 91.140 eur. Zníženie prevádzkovej straty je výsledkom nižšieho počtu zamestnancov, menšieho počtu dní prevádzkovania letného kúpaliska, čím sa znížili náklady na energie, mzdy, náklady na bežnú prevádzku, údržbu, služby. O hospodárení kúpaliska informovali zástupcovia mesta poslancov topoľčianskeho mestského zastupiteľstva.

 

Minuloročná sezóna na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch bola v príjmovej časti horšia ako v roku 2019. Celkové príjmy za minulý rok predstavovali 66.654 eur. Tržby zo vstupného dosiahli 62.151 eur, čo je o 23.448 eur menej ako v roku 2019. Počet návštevníkov sa medziročne znížil o 18.365 ľudí. Pokles návštevnosti spôsobilo neskoršie otvorenie kúpaliska z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 a výskyt väčšieho počtu dní, v ktorých došlo k zhoršeniu počasia počas prevádzkovej doby kúpaliska. Prevádzka letného kúpaliska bola vlani plánovaná na 54 dní, skutočne otvorené však bolo len 39 dní. Pre porovnanie, v predchádzajúcom roku bolo kúpalisko k dispozícii návštevníkom 84 dní.

Celkové náklady na prevádzku letného kúpaliska vrátane kapitálových výdavkov boli v roku 2020 vo výške 152.636 eur, čo je o 169.975 eur menej ako v roku 2019. Náklady na energie sa vlani medziročne znížili o 12.065 eur, predovšetkým z dôvodu menšieho počtu dní prevádzkovania a kratšej prevádzky letného kúpaliska. Náklady na údržbu, opravy a služby sa medziročne znížili o 30.394 eur. V roku 2020 bol v rámci kapitálových výdavkov osadený na vstupe na letné kúpalisko turniket a vypracovaný geologický zámer geotermálneho vrtu.