Regióny Nitra

Šaľa začala pilotnú fázu zberu kuchynského odpadu

Zdroj: menejodpadu.sk

ŠAĽA – Šalianska radnica začína so zberom kuchynského odpadu. Pilotnú fázu zatiaľ spustí mesto na sídlisku Váh I, kde v týchto dňoch pribudnú pri stojiskách kontajnerov hnedé 120-litrové zberné nádoby.

 

Magistrát zabezpečí ich pravidelný zber a v deň vývozu ich bude vymieňať za čisté. Plné kontajnery budú odvezené do zhodnocovacieho zariadenia, kde budú po každom zbere umývané. „Veríme, že pilotná fáza nám ukáže, koľko kuchynského odpadu je možné vytriediť, a tým znížiť množstvo komunálneho odpadu,“ uviedla hovorkyňa mesta Dajana Hanesová.

Ako pripomenula, zber kuchynského odpadu je vo väčšine slovenských miest a obcí zavádzaný až v tomto období a samospráva má málo skúseností s jeho efektívnym nastavením. „Zvažovali sa rôzne alternatívy zberu v závislosti od možností zhodnocovacích zariadení. V súčasnosti existuje na Slovensku málo zariadení na zhodnotenie kuchynského odpadu, napríklad bioplynová stanica alebo kompostáreň. Kuchynský odpad navyše musí prejsť pred kompostovaním takzvanou hygienizáciou a ceny služby za zhodnotenie takéhoto odpadu sú podstatne vyššie ako jeho skládkovanie,“ vysvetlila Hanesová.

Mesto si už pred časom nechalo vypracovať analýzu zmesového komunálneho odpadu. „Z nej vieme, aký je podiel kuchynského odpadu, tieto čísla však nehovoria o množstvách, ktoré budú reálne pozbierané. Veríme, že pilotná fáza nám ukáže, koľko kuchynského odpadu je možné vytriediť, a tým znížiť množstvo odpadu vyvážaného na skládku,“ dodala Hanesová.