Regióny Nitra Šaľa

Šaľa ukončila hospodárenie v roku 2020 s takmer trojmiliónovým prebytkom

Zdroj: FB / Šaľa

ŠAĽA – Mestu Šaľa sa podarilo ukončiť hospodárenie v roku 2020 s prebytkom. Za plusovým výsledkom sú podľa radnice úsporné opatrenia a snaha o využitie všetkých možností na získanie mimorozpočtových zdrojov.

 

Podľa údajov z odboru ekonomiky a podnikania na mestskom úrade dosiahli vlani celkové príjmy mesta hodnotu 22.816.593 eur. Pri celkových výdavkoch v sume 19.922.027 eur tak prebytok hospodárenia mesta predstavuje 2.894.566 eur. „Z tohto prebytku je potrebné odrátať všetky účelovo viazané prostriedky, ktoré boli vo výške 1.403.628 eur. Tie budú použité v roku 2021 na presne vymedzené účely. Suma 1.490.938 eur bude pri schvaľovaní záverečného účtu mesta za rok 2020 pridelená do rezervného fondu,“ informovala radnica.

Najvyšší podiel na plnení bežných príjmov mali daňové príjmy, z ktorých mesto získalo takmer 10,8 milióna eur. Vlastné nedaňové príjmy Šale vlani klesli takmer o 13 percent. Podľa radnice bol pokles spôsobený opatreniami, ktoré súviseli s pandémiou ochorenia COVID-19 a spôsobili straty v príjmoch z nájomného, z kultúrnych a športových podujatí.

Naopak, nedaňové príjmy z cudzích zdrojov v priebehu minulého roka rástli o takmer 22,5 percenta. „Dosiahli sumu 6.717.985 eur. Zvýšili sa predovšetkým dotácie do školstva a na sociálnu starostlivosť, ktorými boli kompenzované dodatočné výdavky a výpadky príjmov samospráv v súvislosti s pandémiou,“ uvádza sa v analýze mestského úradu.