Regióny Nitra

Šahy plánuje v tomto roku hospodáriť s rozpočtom vyše 9,4 milióna eur

Ilustračná foto. Zdroj: pixabay.com

ŠAHY – Mesto Šahy by malo v roku 2021 hospodáriť s rozpočtom viac ako 9,4 milióna eur. Schvaľovať ho budú mestskí poslanci na svojom rokovaní vo štvrtok 25. februára.

 

Ako informovala radnica, programový rozpočet na tento rok je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je plánovaný so schodkom 102 452 eur. S mínusovým hospodárením sa počíta aj pri kapitálovom rozpočte, v ktorom by mali výdavky presiahnuť príjmy o 746 019 eur. Schodok bežného a kapitálového rozpočtu chce mesto vykryť z finančných operácií.

Radnica plánuje z tohtoročného rozpočtu investovať financie do viacerých projektov zameraných na revitalizáciu verejných priestorov priamo v Šahách i v mestských častiach Tešmák a Preseľany nad Ipľom. Okrem toho počíta aj s rekonštrukciami ciest a chodníkov a s projektovou prípravou investícií, napríklad do bytovej výstavby, do riešenia statickej i dynamickej dopravy, do budovania cyklotrás, či výstavby kanalizácie.