Regióny Nitra

Poslanci Želiezoviec nesúhlasia so zvýšením ceny rekonštrukcie telocvične

Zdroj: TASR / Erika Ďurčová

ŽELIEZOVCE– Želiezovskí mestskí poslanci nesúhlasia so zvýšením ceny rekonštrukcie telocvične v Želiezovciach. Víťaz verejného obstarávania na dodávku stavebných prác, bratislavská spoločnosť Domov Slovakia, požaduje zvýšenie ponukovej ceny o takmer 15 percent. Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach žiada vyvolať rokovanie s víťazným uchádzačom s požiadavkou zabezpečenia realizácie projektu v celom rozsahu v pôvodne vysúťažených cenách. V prípade neakceptovania požiadaviek mesta požadujú poslanci vyhlásiť novú verejnú súťaž.

 

Víťaz verejného obstarávania avizoval, že zmluvu o dielo na rekonštrukciu telocvične s hodnotami víťaznej ponuky z polovice júla minulého roka nie je možné z jeho strany podpísať. Ako dôvod spoločnosť uviedla, že od podania ponuky sa ceny materiálov v stavebníctve výrazne zvýšili. Lehota viazanosti ponúk uplynula 31. decembra 2018. V polovici januára preto bola zaslaná na mesto cenová ponuka rozpočtu k zmluve o dielo, ktorá počíta so zvýšením ponukovej ceny júla minulého roka o čiastku 118.347 eur.

Mesto získalo v marci minulého roka na projekt rekonštrukcie telocvične nenávratný finančný príspevok z operačného programu Kvalita životného prostredia. Výška oprávnených výdavkov dosahuje 731.033 eur. Výška nenávratného finančného príspevku bola stanovená na maximálne 694.482 eur, z toho stavebné práce predstavujú 680.033 eur. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola podpísaná v septembri minulého roka.

Vedenie mesta v záujme získania finančného príspevku vo schválenej výške 694.482 eur navrhlo zvýšenie ceny stavebných prác schváliť a jej vykrytie zabezpečiť úverovými zdrojmi. Podľa materiálu predloženého poslancom na schválenie by bolo čerpanie úveru vo výške 232.608 eur, čo je rozdiel medzi ponukovou cenou 912.641 eur a čiastkou 680.033 eur na stavebné práce z nenávratného finančného príspevku.