Regióny Nitra

Počas jarmoku bude uzavreté centrum mesta. Obmedzenia zasiahnu aj MHD

Ilustračné,. Nechýbajú tradičné jarmoky. Zdroj: FB Gelnica

ŠTÚROVO – Mesto Štúrovo upozorňuje vodičov na dopravné uzávery centra mesta a priľahlých ciest, ale aj na zmenu organizačného poriadku prímestskej, medzištátnej a mestskej hromadnej dopravy (MHD). Zmeny v doprave súvisia s jarmokom Šimona-Júdu, ktorý sa bude konať v Štúrove od 6. do 9. októbra, informoval magistrát.

 

Uzávera centra mesta sa začína v stredu 5. októbra o polnoci a potrvá do pondelka 10. októbra do 24.00 h. Uzavretá bude pešia zóna, Hlavná ulica, Hasičská ulica (úsek od Hlavnej ulice po križovatku ulíc Pri záhradách a Námestie sv. Imricha), ulica Svätého Štefana (úsek od Hlavnej ulice po Ulicu Jozefa Bema), Komenského ulica (úsek od okružnej križovatky po odbočku do ulice Mateja Bela) a Nánanská cesta (úsek od okružnej križovatky po križovatku ulíc Orechová a Kasárenská.

Počas uzávery budú mimo prevádzky zastávky prímestských liniek Bocskaiho ulica (zastávka pri Aquario), Hlavná ulica – pošta, Nánanská cesta, Kasárne, Sídlisko I. – Kotva (táto zastávka bude dočasne premiestnená k obchodu Agromix na Petőfiho ulici).

Zastávky Bocskaiho ulica a Hlavná ulica – pošta nebudú obsluhovať ani tzv. školské autobusy prímestskej dopravy. Tie budú odchádzať zo zastávky Štúrovo, autobusová stanica v čase podľa platných cestovných poriadkov. Autobusy s pravidelným odchodom zo zastávky Sídlisko I. – Kotva budú odchádzať z dočasnej zastávky umiestnenej v tesnej blízkosti obchodu Agromix na Petőfiho ulici, v čase podľa platných cestovných poriadkov.

Spoje MHD Štúrovo, linky č. 1, 2 a 3 budú prevádzkované podľa dočasného cestovného poriadku. Spoje nebudú obsluhovať zastávky Autoškola, Pri Vadaši, Hlavná – pošta, Bocskaiho ulica (zastávka pri Aquario), Sídlisko I. – Kotva.