Regióny Nitra

Nitrianska nadácia dala na podporu verejnoprospešných projektov desiatky tisíc eur

Zdroj: pixabay.com

NITRA – Nitrianska komunitná nadácia (NKN) podporila v roku 2019 celkovo 46 verejnoprospešných projektov v Nitrianskom kraji. NKN na ne vyčlenila granty v hodnote viac ako 94-tisíc eur.

 

Nadácia rozdeľuje dotácie v rámci viacerých grantových schém. Cez program s názvom ‘Strecha pre váš nápad’ bolo podporených deväť verejnoprospešných projektov sumou takmer 9-tisíc eur. Projekty boli zamerané na inovatívne formy vzdelávania, rozvoj telesnej kultúry a životné prostredie v základných školách Nitrianskeho kraja.

Ďalší program s názvom ‘Aby ľudia ľuďom pomáhali’ realizovala NKN vďaka mestu Nitra a firemným partnerom. Nadácia prerozdelila 5-tisíc eur na rozvoj kapacít troch mimovládnych organizácií. „Program ‘Inovatívne s Foxconnom’ je zameraný na inovatívne formy vzdelávania a podporu dobrovoľníctva mladých ľudí a ich angažovanie sa v živote komunity. Tento rok v ňom bolo podporených šesť projektov sumou takmer 9-tisíc eur,“ informovala NKN.

V roku 2019 mesto Nitra druhýkrát pristúpilo k rozdeleniu participatívneho rozpočtu prostredníctvom grantového programu ‘Mením moje mesto’. Bol zameraný na podporu inovatívnych verejnoprospešných aktivít a kreatívnych nápadov občanov Nitry v rôznych oblastiach. Podporených bolo 21 projektov. NKN priamo podporila šesť z nich sumou takmer 24-tisíc eur.

Pravidelným grantovým programom je aj ‘Klub darcov’, ktorého členom sa môže stať každý, kto finančne podporí verejnoprospešné aktivity. „Vo finále získali najväčšiu podporu tri projekty, ktorým boli pridelené granty v celkovej sume 3-tisíc eur, no aj vďaka mestu Nitra boli napokon podporené i zvyšné tri aktivity celkovou sumou 2400 eur,“ pripomenula NKN.

Nadácia okrem toho podporila sumou viac ako 30-tisíc eur aj 12 projektov v rámci programu ‘Tu sme doma’, ktorého cieľom je aktivizovať obyvateľov Hurbanova. „Okrem financovania projektov v rámci pravidelných grantových kôl podporila NKN aj občianske združenie Bona Via a prostredníctvom Fondu deti aj projekt s názvom ‘Špecko sa učí’. Spoločnosť Heineken Slovensko, s ktorou spolupracujeme, podporila futbalový klub v Hurbanove sumou 7-tisíc eur a tromi tisícmi eur aj liečbu znevýhodneného dieťaťa zamestnanca tejto spoločnosti,“ doplnila NKN.