Regióny Nitra

Nitrianska komunitná nadácia podporí sedem verejnoprospešných projektov

peniaze
Ilustračné foto | ZDROJ: Pixabay

HURBANOVO – Nitrianska komunitná nadácia (NKN) spoločne s partnermi podporila verejnoprospešné aktivity, ktoré sa budú realizovať v Hurbanove v rámci programu Tu sme doma. Grantová komisia vyčlenila na sedem projektov sumu 55.000 eur. Ako uviedla NKN, štyri podporené projekty sú zamerané na ochranu a podporu životného prostredia a tri riešia sociálnu súdržnosť a integráciu občanov v Hurbanove.

 

“Sumu 9790 eur získa Materská škola (MŠ) Nový diel, ktorá chce vytvoriť ucelený ohradený priestor vo svojom areáli. Slúžiť bude na environmentálnu výchovu a prírodovedné aktivity. Sumu 5025 eur získal aj projekt s názvom Včely a iné opeľovače pod drobnohľadom. Realizovať ho budú hurbanovskí včelári na základných a materských školách,” informovala NKN.

Projekt na vytvorenie prírodného vodného zdroja a vodozádržného systému na parcele uprostred monokultúrnych polí získal grant 9000 eur. Skupina nadšencov, ktorá chce v areáli Klubu mládeže rozšíriť zber dažďovej vody o ďalšie zásobníky, dostala na svoj zámer dotáciu 8000 eur. “Základná škola (ZŠ) Nám. Konkolyho-Thege 2 dostala 8000 eur na zriadenie relaxačno-terapeutickej miestnosti zdravotne znevýhodnených žiakov. ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho zasa získala 9000 eur na vzdelávanie vychovávateľov o nových inkluzívnych didaktických postupoch. Zariadenie sociálnych služieb Magnólia získalo grant 6185 eur. Využije ho na pretvorenie nevyužitého sadu na komunitnú záhradu,” doplnila NKN.