Nitrianska komunitná nadácia podporí projekty hurbanovských neziskových organizácií

HURBANOVO – Neziskové organizácie so sídlom v Hurbanove sa môžu uchádzať o podporu z grantovej výzvy s názvom Tu sme doma – Hurbanovo – zodpovedne k ľuďom a planéte. Uzávierka podávania projektov je 30. apríla.

 

Cieľom programu Nitrianskej komunitnej nadácie (NKN) je podnietiť a podporiť vzájomnú spoluprácu aktívnych ľudí v Hurbanove pri ochrane životného prostredia. „Pridaná hodnota predkladaných projektov spočíva v tom, že žiadatelia na nich aj aktívne participujú na dobrovoľníckej báze, bez nároku na odmenu, využívajúc svoje vedomosti a skúsenosti,“ informovala NKN.

Nadácia podporí projekty, ktoré sa týkajú zlepšenia kvality životného prostredia a udržateľnosti pri znižovaní množstva odpadov a ochrany vody. Aktivity môžu byť zamerané aj na podporu komunít, napríklad pri zakladaní komunitných záhrad a sadov, rozvoji včelárstva či pri úprave verejných priestranstiev. „Maximálna výška podpory je 5300 eur na jeden projekt,“ pripomína NKN.

Viac o téme: Hurbanovo, komunity, neziskové organizácie, Nitrianska komunitná nadácia, ochrana prírody, odpad, podpora, projekty, uzávierka, žívotné prostredie, zlepšenie

Súvisiace články